Nieuws

Wat doen we?

Link2Care levert de volgende diensten:

Rekrutering en Selectie

Met onze eigen rekruteringskanalen gaan wij op zoek naar de gewenste profielen. In eerste instantie wordt voor alle “types” verpleegkundigen gerekruteerd. Link2Care werkt met een eigen rekruteringskantoor in Polen, Roemenië en Bulgarije. Tevens worden rekruteringskanalen opgezet in Hongarije, Griekenland, Portugal, Lithouwen en Letland. Wij volgen de arbeidsmarkt op de voet en onderzoeken steeds nieuwe mogelijkheden.

Wij werven en selecteren bij voorkeur Bachelors of Masters in de verpleegkunde. Deze diploma’s zijn immers reeds erkend “evenwaardig” gesteld met de diploma’s in België van dit niveau door de Europese Unie via richtlijn 2005/36, wat het proces van erkenning door de FOD Gezondheidszorg vereenvoudigt.

Dit kunnen jong afgestudeerden zijn maar evengoed verpleegkundigen met 3 tot 5 jaar beroepservaring.

Wij bouwen sterke relaties op met lokale scholen, zorginstellingen en instanties om op alle vlakken een win-win situatie te creëren. Onze filosofie hierbij is er tevens één van internationaal duurzaam ondernemen op een manier die voor alle partijen een meerwaarde kan betekenen.

Opleiding

Gedurende 3 maanden krijgen onze verpleegkundigen nog een opleiding in België, waarbij Link2Care een aanzienlijk deel van de financiële kost evenals hun huisvesting voor eigen rekening neemt. Bekijk samen met ons hoe u ook een voordeel kan halen uit een partnership met Link2care.

Link2Care regelt alle noodzakelijke administratie zoals:

  1. de aanvraag tot erkenning uitoefening van een geneeskundig beroep en indien nodig, de aanvraag voor de academische diplomagelijkschakeling.
  2. de aanvraag van een arbeidsvergunning (indien vereist), verblijfsdocumenten, mutualiteit, bankrekening, contracten en alle andere formaliteiten die voor een legale tewerkstelling in België vereist zijn.

Taalopleiding

Alvorens naar België af te reizen wordt in het land van herkomst gestart met een taalcursus Nederlands. Deze opleiding moet de mensen toelaten kennis te maken met de Nederlandse taal en een basis te verwerven om zich hier verder te kunnen vervolmaken. Een aanvullende taalopleiding in België is echter noodzakelijk om goed te functioneren binnen de werkomgeving. In samenwerking met een erkend taleninstituut werd een uniek concept uitgewerkt waarbij deeltijds werken en deeltijds taaltraining de verpleegkundige in staat moet stellen een degelijke kennis van de taal te ontwikkelen.

Contracten en tewerkstellingsformules

Het aantrekken en tewerkstellen van verpleegkundigen vanuit het buitenland is een strategische beslissing. De verpleegkundigen worden geselecteerd met het oog op een lange termijn tewerkstelling of hebben de intentie om zich definitief in België te vestigen.

Uitzendarbeid is mogelijk na de selectieprocedure, indien gewenst.

Be Sociable, Share!